SLV LED Streifen

SLV 552120 FLEXLED ROLL 24V 20W 2700K 5m 60 LED 370Lm/m
35,29 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552121 FLEXLED ROLL 24V 20W 5000K 5m 60 LED 370Lm/m
35,29 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552122 FLEXLED ROLL 24V 20W warmweiss 5m 60 LED 370Lm/m
35,29 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552123 FLEXLED ROLL RGB 24V 41W 5m 48 LED
58,85 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552140 FLEXLED ROLL PRO 24V LED-Strip 3m 60 LED 36W 2700K 1020Lm/m
47,07 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552141 FLEXLED ROLL PRO 24V 36W 5000K 3m 60 LED 1020Lm/m
47,07 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552142 FLEXLED ROLL PRO 24V 36W 3000K 3m 60 LED 1020Lm/m
47,07 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552263 IP FLEXLED ROLL 24V 15W 3000K 3m 60 LED IP55 300Lm/m
29,40 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552273 IP FLEXLED ROLL 24V 25W 3000K 5m 60 LED IP55 300Lm/m
47,07 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552279 IP FLEXLED ROLL RGB 24V 50W 5m 48 LED IP55
88,31 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552412 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 3m 2700K 500Lm/m
23,51 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552413 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 3m 3000K 510Lm/m
23,51 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552415 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 3m 5000K 570Lm/m
23,51 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552422 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 5m 2700K 500Lm/m
35,29 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552423 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 5m 3000K 510Lm/m
35,29 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552425 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 5m 5000K 570Lm/m
35,29 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552442 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 3m 2700K 925Lm/m
52,96 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552443 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 3m 3000K 1000Lm/m
52,96 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552445 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 3m 5000K 1200Lm/m
52,96 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552453 FLEXLED ROLL MULTICOLOUR 24V LED-Strip 3m
70,63 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552472 FLEXLED ROLL HIGH LUMEN 24V LED-Strip 1m 2700K 1900Lm/m
14,67 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552473 FLEXLED ROLL HIGH LUMEN 24V LED-Strip 1m 3000K 1940Lm/m
14,67 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552475 FLEXLED ROLL HIGH LUMEN 24V LED-Strip 1m 5000K 2150Lm/m
14,67 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552482 FLEXLED ROLL HIGH LUMEN 24V LED-Strip 2m 2700K 1900Lm/m
23,51 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552483 FLEXLED ROLL HIGH LUMEN 24V LED-Strip 2m 3000K 1940Lm/m
23,51 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552485 FLEXLED ROLL HIGH LUMEN 24V LED-Strip 2m 5000K 2150Lm/m
23,51 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552512 FLEXLED ROLL 3D 24V LED-Strip 3m 2700K 385Lm/m
23,51 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552513 FLEXLED ROLL 3D 24V LED-Strip 3m 3000K 395Lm/m
23,51 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552515 FLEXLED ROLL 3D 24V LED-Strip 3m 5000K 470Lm/m
23,51 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552522 FLEXLED ROLL 3D 24V LED-Strip 5m 2700K 385Lm/m
35,29 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552523 FLEXLED ROLL 3D 24V LED-Strip 5m 3000K 395Lm/m
35,29 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552525 FLEXLED ROLL 3D 24V LED-Strip 5m 5000K 470Lm/m
35,29 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552542 FLEXLED ROLL 3D 24V LED-Strip 3m 2700K 900Lm/m
58,85 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552543 FLEXLED ROLL 3D 24V LED-Strip 3m 3000K 1000Lm/m
58,85 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552545 FLEXLED ROLL 3D 24V LED-Strip 3m 5000K 1060Lm/m
58,85 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552612 FLEXLED ROLL SLIM 24V LED-Strip 3m 2700K 380Lm/m
23,51 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552613 FLEXLED ROLL SLIM 24V LED-Strip 3m 3000K 390Lm/m
23,51 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552614 FLEXLED ROLL SLIM 24V LED-Strip 3m 4000K 450Lm/m
23,51 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552639 FLEXSTRIP LED 24V 45W 3m RGB 60 LED
47,07 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552649 FLEXSTRIP LED 24V 75W 5m RGB 60 LED
76,52 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand