SLV LED Streifen

SLV 1001971 FLEXLED ROLL RGB 24V 3m
70,49 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 1001972 FLEXLED STRIP 24V 10m 2200K 121,5W 1050Lm/m
146,27 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 1002026 FLEXLED STRIP 24V 10m 2700K 121,5W  1200Lm/m
146,27 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 1002027 FLEXLED STRIP 24V 10m 3000K 121,5W 1200Lm/m
146,27 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 1002028 FLEXLED STRIP 24V 10m 4000K 121,5W 1280Lm/m
146,27 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 1002996 LED STRIP 10 24V 80m 2200K
NEU
585,25 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 1002997 LED STRIP 10 24V 80m 2700K
NEU
585,25 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 1002998 LED STRIP 10 24V 80m 3000K
NEU
585,25 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 1002999 LED STRIP 10 24V 80m 4000K
NEU
585,25 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552120 FLEXLED ROLL 24V 20W 2700K 5m 60 LED 370Lm/m
35,25 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552121 FLEXLED ROLL 24V 20W 5000K 5m 60 LED 370Lm/m
35,25 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552122 FLEXLED ROLL 24V 20W warmweiss 5m 60 LED 370Lm/m
35,25 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552123 FLEXLED ROLL RGB 24V 41W 5m 48 LED
32,70 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552140 FLEXLED ROLL PRO 24V LED-Strip 3m 60 LED 36W 2700K 1020Lm/m
20,44 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552141 FLEXLED ROLL PRO 24V 36W 5000K 3m 60 LED 1020Lm/m
21,80 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552142 FLEXLED ROLL PRO 24V 36W 3000K 3m 60 LED 1020Lm/m
20,44 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552263 IP FLEXLED ROLL 24V 15W 3000K 3m 60 LED IP55 300Lm/m
16,35 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552273 IP FLEXLED ROLL 24V 25W 3000K 5m 60 LED IP55 300Lm/m
47,00 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552279 IP FLEXLED ROLL RGB 24V 50W 5m 48 LED IP55
39,51 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552412 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 3m 2700K 500Lm/m
10,90 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552413 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 3m 3000K 510Lm/m
10,90 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552415 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 3m 5000K 570Lm/m
13,63 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552422 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 5m 2700K 500Lm/m
35,25 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552423 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 5m 3000K 510Lm/m
35,25 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552425 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 5m 5000K 570Lm/m
35,25 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552442 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 3m 2700K 925Lm/m
52,87 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552443 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 3m 3000K 1000Lm/m
52,87 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552445 FLEXLED ROLL SELECT 24V LED-Strip 3m 5000K 1200Lm/m
52,87 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552453 FLEXLED ROLL MULTICOLOUR 24V LED-Strip 3m
70,49 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552472 FLEXLED ROLL HIGH LUMEN 24V LED-Strip 1m 2700K 1900Lm/m
8,18 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552473 FLEXLED ROLL HIGH LUMEN 24V LED-Strip 1m 3000K 1940Lm/m
6,81 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552475 FLEXLED ROLL HIGH LUMEN 24V LED-Strip 1m 5000K 2150Lm/m
6,81 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552482 FLEXLED ROLL HIGH LUMEN 24V LED-Strip 2m 2700K 1900Lm/m
23,50 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552483 FLEXLED ROLL HIGH LUMEN 24V LED-Strip 2m 3000K 1940Lm/m
23,50 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552485 FLEXLED ROLL HIGH LUMEN 24V LED-Strip 2m 5000K 2150Lm/m
23,50 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552512 FLEXLED ROLL 3D 24V LED-Strip 3m 2700K 385Lm/m
12,26 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552515 FLEXLED ROLL 3D 24V LED-Strip 3m 5000K 470Lm/m
16,35 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552522 FLEXLED ROLL 3D 24V LED-Strip 5m 2700K 385Lm/m
35,25 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552523 FLEXLED ROLL 3D 24V LED-Strip 5m 3000K 395Lm/m
35,25 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
SLV 552525 FLEXLED ROLL 3D 24V LED-Strip 5m 5000K 470Lm/m
35,25 EUR
 
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand